ทำบุญ..เพื่อเอาบุญ

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2562

ทำบุญ..เพื่อเอาบุญ
เชื่อเถิดคุณได้บุญแน่
ศรัทธาอย่าผันแปร
ปัญญาใช้นัยวิญญู
ทำบุญ..เพื่อเอาหน้า
เชื่อเถิดว่าได้หน้าอยู่
คลาดหลักคำสอนครู
ไม่ได้บุญ..คุณจำไว้ฯ
๒๙ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.003699266910553 Mins