ความปลื้มที่คุณมี

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2562

ความปลื้มที่คุณมี
คือความดีที่คุณสร้าง
จารึกเป็นแนวทาง
อย่างมุ่งมั่นเดิมพันใจ
หนึ่งชาติ...หนึ่งชีวิต
สมควรคิดสำนึกใฝ่
สร้างคุณความดีไว้
ในแผ่นดินถิ่นเกิดเทอญ
๑๑/๑๐/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010336995124817 Mins