ความดีต้องสั่งสม

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2562

ความดีต้องสั่งสม
ใจชื่นชมนิยมธรรม
ทานศีลสืบสานนำ
ย้ำปัญญาภาวนาใจ
ความชั่วต้องขจัดทิ้ง
มุ่งหยุดนิ่งดิ่งกลางใส
คำสอนพระจอมไตร
ตรัสสั่งชัดปฏิบัติเทอญฯ
๓ เมษาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013137857119242 Mins