สัมมาอะระหัง

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2562

สัม...พุทโธทรงตรัสฝึกหัดจิต
มา...เถิดมิตรสร้างบุญบารมีใส
อร-...หังห่างกิเลสทุกข์เภทภัย
หัง...หาญกล้าหยุดใจใฝ่ธรรมเทอญฯ

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0011481364568075 Mins