อันคนดี..ความดี ศรีสวัสดิ์จิต

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2562

อันคนดี..ความดี ศรีสวัสดิ์จิต
ใช้ชีวิต มีคุณค่า น่าสรรเสริญ
ก่อประโยชน์ สุขเย็น เด่นดีเจริญ
มุ่งดำเนิน ตามรอยบาท พระศาสดา
ยึดศีลธรรม ย้ำปัญญา ศรัทธาไสว
เปี่ยมน้ำใจ เสียสละ ประเสริฐกล้า
หมายช่วยเหลือ เอื้อมิตร จิตเมตตา
สร้างบุญญา บารมีชัด ปฏิบัติธรรมฯ
๙ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035000324249268 Mins