อันบัวงาม อร่ามตา คราพบเห็น

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2562

อันบัวงาม อร่ามตา คราพบเห็น
ผ่านลำเค็ญ การต่อสู้ ชูศักดิ์ศรี
ทั้งโคลนตม เต่าปลา หมายราวี
สมควรที่ เอาอย่างบัว อย่ากลัวภัยฯ
๑๔/๐๘/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011356631914775 Mins