เสันทางอื่นมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2562

เส้นทางอื่นมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ด้วยไม่ทราบและไม่ซึ้งทางสว่างไสว
เสันทางบุญหลวงพ่อนำสุขอำไพ
กลีบกุหลาบโรยปูไว้ให้ก้าวเดิน
คนอัศจรรย์...ก้าวลํ้าทำพูดคิด
ขอมวลมิตรหาญกล้าอย่าขวยเขิน
ศรัทธารักเพียรยํ่าก้าวดำเนิน
มิช้าเกิน...มิตรรักจักถึงชัยฯ

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012849688529968 Mins