“รวมพลพันธุ์ตะวัน”

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2562

“รวมพลพันธุ์ตะวัน”
มีงานบุญ งานบ้าน งานศาสนา
มีนักรบ ขุนพลกล้า ศรัทธาหาญ
ทั้งพระโยม เจ้าหน้าที่ ดีเด่นงาน
ร่วมสร้างสาน เนรมิต ประสิทธิ์ชัย
ใจปลื้มธรรม ปลื้มบุญ ปลื้มบารมี
สายสัมพันธ์ ฉันน้องพี่ ศรีศาสน์ใส
พันธุ์ตะวัน พันธุ์นักสู้ ผู้เกรียงไกร
เป้าหมายใฝ่ ดุสิตบุรี ที่สุดธรรม
ขอชื่นชม โมทนา สาธุการ
ขอจดจาร ใจละมุน บุญปลื้มฉ่ำ
ขอขอบคุณ มิตรภาพ ซาบซึ้งจำ
ขอพุทธศาสน์ สถิตนำ สันติสุขเทอญ
๒๐ พ.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.001084033648173 Mins