สาธุชน คนดี ศรีศาสนา

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2562

สาธุชน คนดี ศรีศาสนา
คือคนแกร่ง คนกล้า ปัญญาใส
มีศรัทธา เคารพพระ รัตนตรัย
จิตมั่นใฝ่ ศีลธรรม ดำเนินชนม์
หมั่นเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิต
ช่วยงานกิจ ศาสนา จารึกผล
เป็นนักให้ นักสู้ เสียสละตน
เพื่อโลกชน ศาสนา วัดวาเจริญ
อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง ทางสุขสันต์
ดำรงมั่น ความดี ศรีสรรเสริญ
เป็นต้นบุญ ต้นแบบ บันไดเดิน
สาธุธรรม สาธุเทอญ เจริญพร
๑๒ ต.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01106938123703 Mins