เรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2562

เรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป็นร่มฉัตร เป็นร่มชัย ให้ยึดถือ
ไทยเป็นไท สถิตย้ำ เกียรติร่ำลือ
ต้องร่วมมือ ร่วมภักดิ์ รักษ์สถาบัน
อย่าเนรคุณ คิดหมาย ทำลายชาติ
ทำร้ายศาสน์ กษัตริย์คุณ อุ่นสุขสันต์
บรรพบุรุษ บรรพกาล สานพงษ์พันธุ์
สำนึกมั่น กตัญญุตา สามัคคีไทย
๑๕ ธ.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078323284784953 Mins