ทำบุญ ทำดี มีสุข

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2562

ทำบุญ ทำดี มีสุข
ไม่ทุกข์ ไม่เศร้า เหงาจิต
เป้าหมาย หน้าที่ ชีวิต
จง“คิด พูดทำ ความดี”
๑๕ สิงหาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.001000964641571 Mins