ชาววัด..ชาวธรรม!

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2562

ชาววัด..ชาวธรรม!

เป็นชาววัด ชาวธรรม พร่ำคุยจุ้น

ชวนทำบุญ แต่ไม่ทำน่าขำไหม

มือถือสาก ปากถือศีล สิ้นสัตย์ใจ

แล้วจักให้ สรุปเห็น เช่นไฉนคุณ

เป็นชาววัด ชาวธรรม จิตล้ำเลิศ

งามประเสริฐ ศีลธรรม ปัญญาหนุน

ปากกับใจ ใฝ่ปฏิบัติ ชัดแจ้งบุญ

เมตตาอุ่น เอื้อศรัทธา สร้างบารมีฯ

๑๘ กันยาฯ ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048321684201558 Mins