หวงคือไล่ ให้คือเรียก

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2562

หวงคือไล่ ให้คือเรียก

“อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง” ทางสุขสันต์

ใช้ชีวัน อย่างคุ้มค่า น่าสรรเสริญ

บุญบารมี สะอาดสว่าง ทางดำเนิน

ไม่หลงเพลิน ประมาท ขลาดทำดี

“หวงคือไล่ ให้คือเรียก” ทรัพย์สมบัติ

เป็นคนชัด เป็นคนใช่ ใจสวัสดิ์ศรี

สมนามลูก พระเทพญาณมหามุนี

ศรัทธาสร้าง บารมี ความดีนิรันดร์ฯ

๗ กันยาฯ ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 

 Total Execution Time: 0.0056128025054932 Mins