การอยู่ร่วมกัน

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2547

 

 

“ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย
และความไม่วิวาทโดยปลอดภัยแล้ว
เป็นผู้พร้อมเพรียง มีความประนีประนอมกันเถิด
นี้เป็นพระพุทธานุศานี”

 

ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕

 Total Execution Time: 0.0011293172836304 Mins