บัณฑิต 1

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2546

 

 

เหล่าบัณฑิตย่อมไม่ประกอบบาปกรรม
เพราะเห็นแก่ตัว สุขส่วนตัว
แม้จะกระทบกับความทุขก์เข็ญ
แม้จะผิดพลาดไป ก็สงบนิ่งอยู่
ไม่ยอมละทิ้งคุณธรรมเพราะความชอบและชัง

 

ภูริปัญหาชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๗๙

 Total Execution Time: 0.00099746783574422 Mins