ผู้มีครอบครัว 1

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2546

 

 

 

ผู้มีครอบครัว
ควรช่วยเหลือมิตรสหาย
ควรแบ่งปัน เข้าใจจัดการ
บำรุงเลี้ยงสมณพราหมณ์ด้วยข้าวน้ำทุกมื้อ

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๖๕

 Total Execution Time: 0.0056534012158712 Mins