ผู้นำพาไป

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2546

 

 

เมื่อฝูงโคว่ายแม่น้ำอยู่
ถ้าโคจ่าฝูงว่ายคดเคี้ยว
โคทั้งหมดก็จะว่ายเคี้ยวตามไปด้วย
ในเมื่อผู้นำพาไปคดเคี้ยวอย่างนั้น

 

ราโชวาทชาดก ขุ.ชา. ๖๓๔

 Total Execution Time: 0.0011114319165548 Mins