พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Alms offering ceremony for the newly ordained monks
International Dhammadayada Ordination Program (IDOP 17)
Sunday 21 July 2019

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0068526148796082 Mins