การแผ่เมตตาทำให้ใจเป็นสุข

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2562

การแผ่เมตตาทำให้ใจเป็นสุข

การแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุข
แผ่กระแสแห่งความปรารถนาดีของเรา
ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณ
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข
พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยพิบัติต่าง ๆ
ใครที่เคยทำให้เราขุ่นข้องหมองใจ ขุ่นมัว
เราก็ให้อภัยเขา ไม่โกรธตอบ
ไม่ผูกโกรธ ไม่ผูกพยาบาท

การผูกโกรธ ผูกพยาบาท
เป็นเหตุให้ใจเราเศร้าหมอง ขุ่นมัว เป็นทุกข์
หลับก็ไม่เป็นสุข ตื่นก็ไม่เป็นสุข
เหมือนคนป่วยอย่างนั้น
11 มีนาคม พ.ศ. 2531
จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022839506467183 Mins