คนดี..ศรีศาสนา

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2562

คนดี..ศรีศาสนา
กล่าววาจาสาธุได้
เพราะภายในดวงใจ
บริสุทธิ์ใสปลื้มมุทิตา
คนชั่ว..กลั้วคุ้นบาป
จิตซึมซาบอกุศลหนา
ปากปิดคิดร้อนอุรา
กล่าวไม่ได้..ให้ไม่เป็นฯ
๓๑ พฤษภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011830965677897 Mins