EQ ของคุณเป็นอย่างไร

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2547

.....เรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์ ค้นพบตัวตนที่แท้ และพัฒนาสู่ความสำเร็จ จากกว่า ๑๐๐ คำถาม กับ ๓๐ หัวข้อท็อปฮิต ที่ชวนคิดจากท่วงทำนองที่สนุกสนาน โดนใจ สุดท้าทาย เพื่อเป็นการเช็คดีกรีความฉลาดทางอารมณ์ของตัวคุณเอง ควบคู่ไปกับความบันเทิงตามเนื้อหาหลักของหนังสือ เพื่อตรวจสอบตัวตนและให้คะแนนระดับความฉลาดทางอารมณ์ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างครอบคลุมครบถ้วน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว จนถึงกระทั่งระดับสังคม

.....โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลำดับการพัฒนาศักยภาพของความฉลาดทางอารมณ์ ออกเป็น ๕ หมวดใหญ่ ๆ คือ หมวดทัศนคติ การมองโลก มองชีวิต , หมวดการยอมรับสภาพความเป็นจริง, หมวดการดูแลควบคุมอารมณ์ตัวเอง , หมวดการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
และ หมวดการสร้างพลังขวัญและกำลังใจให้ตัวเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบทดสอบที่มาตรฐาน และทดสอบได้ตามภาวะทางอารมณ์จริง เป็นพื้นฐานและการวัดผลที่สำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งสำคัญไม่แพ้ความฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิว แต่เป็นส่วนสำคัญที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด โดยแต่ไหนแต่ไรมา เรามักรู้จักคุ้นเคยแต่กับคำว่า IQ ที่หมายถึงระดับสติปัญญาของคนเรา คนที่ ไอดิวดี จะมีสติปัญญาดี ฉลาด เรียนหนังสือเก่ง แต่บ่อยครั้งที่ในชีวิตประจำวันของเรานั้น พบว่าคนที่ไอคิวสูง อาจเรียนหนังสือเก่ง จนการศึกษาระดับสูง ๆ แต่ก็อาจเข้ากับใครไม่ได้ ไม่มีเพื่อน ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือในหน้าที่การงาน หรืออาจจะไม่มีความสุขในชีวิตเสมอไป ไอคิว จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดความทุกข์ – สุข หรือความสำเร็จในชีวิตของคนเราแล้ว

.....ส่วน EQ นั้นหมายถึงความสามารถและคุณภาพของคนเราทางด้านอารมณ์และจิตใจ แล้วก็ยังรวมไปถึงความชำนาญในการมีปฏิสัมพันธ์ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ภาพกับคนอื่น และความสามารถในการดำเนินชีวิตของตนเองในทุกด้าน หากคนที่มี EQ ดี จึงมักจะมีความสุขในชีวิต มีสัมพันธภาพที่ราบรื่นกับผู้อื่น และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานสูง

.....และจากการทำแบบทดสอบแล้ว คำตอบที่คุณอาจได้มานั้น อาจเป็นตัวบอกคุณได้ว่า EQ ของคุณเป็นอย่างไร โอกาสที่จะทุกข์หรือสุขประการใดในการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ และมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานมากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญนั้น คุณยังจะต้องเรียนรู้ ฝึกฝน ปรับ เปลี่ยน และพัฒนาคุณภาพทางอารมณ์ของคุณอย่างไรบ้าง ก็ยังมีคำแนะนำในตอนท้ายของแบบทดสอบไว้ให้คุณด้วย

.....ติดตามกับเนื้อหาน่าสนใจโดยละเอียดได้ ตามร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปค่ะ


 

สุพัฒนะ.

 

 Total Execution Time: 0.0017078995704651 Mins