บรรยากาศการเตรียมงานอุปสมบทในวัดต่างๆ ชุดที่ ๒ ของโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ภาพวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2562

บรรยากาศการเตรียมงานอุปสมบทในวัดต่างๆ ชุดที่ ๒
ของโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ภาพวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒