มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระนานาชาติ ๑๐,๐๐๐ รูป ปีที่ ๑๙ จ.สงขลา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2562

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระนานาชาติ ๑๐,๐๐๐ รูป ปีที่ ๑๙
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญเพื่อแม่ เพื่อพ่อ
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ใจกลางนครหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ ๓ (สาย๓) จ.สงขลา
ตักบาตรอาหารแห้ง : สวมชุดขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
จัดโดย : มูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนานาชาติ

Total Execution Time: 0.0018720507621765 Mins