นครศรีธรรมราช ตักบาตรพระ 1,000

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2551

       งานบุญในพิธีตักบาตรพระ ที่เมืองพระ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 สถานที่จัดงาน ณ ถนนบริเวณหน้าสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง กิจกรรมงานบุญดังนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ที่ต้องปิดเส้นทางบนถนน เพื่อให้มีการจัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูปขึ้น จังหวัดนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากกว่า 90 เปอร์เซ็น เป็นคนใจบุญ ชอบทำทาน ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดที่ว่า เราชาวนครฯอยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอบกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

สำหรับบรรยากาศในงานมีสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และพิธีกรรมเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สงบ สง่างาม นับได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดที่ควรจารึกไว้ในพระพุทธศาสนาอีกหน้าหนึ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พระทุกรูป สาธุชนทุกคน ล้วนมีความปลื้มปิติใจ บ้างก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว และการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปมารวมกันเป็นเนื้อนาบุญในใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชของวันนั้น เป็นภาพที่เรียบร้อย สวยงาม เพราะยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ด้วยการร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และเพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คืนสู่สันติสุขให้เร็ววัน ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ปรารถนาให้เหล่าพุทธบริษัท 4 เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาประเพณีอันดีงาม ของพิธีตักบาตร ให้เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็งในชุมชน ตกทอดเป็นมรดกธรรม อันทรงคุณค่าถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ความสำเร็จการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้น เพราะได้รับความร่วมมือจาก คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานหอการค้า เทศบาลนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

สำหรับการให้ทานนับเป็นก้าวแรกของการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกระดับชั้น และถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธทุกคน ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 Total Execution Time: 0.0015052000681559 Mins