จ.อุตรดิตถ์ จัดตักบาตรพระ 1,500 รูป

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2551

 

 

ชาวอุตรดิตถ์  จัดตักบาตรพระ  1,500  รูป            สำหรับกระแสของการทำความดี ที่กำลังแพร่ขยายไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศ อย่างไม่หยุดยั้งในขณะนี้    คือโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้     เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก       โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)     และจังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ร่วมจัดงานบุญตักบาตรพระ   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551
            เริ่มในเวลา    6 นาฬิกา      ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีตักบาตรพระ  1,500  รูป   ณ    ถนนเจริญธรรม     หน้าวัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง)        อำเภอเมือง    จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยได้รับความเมตตาจาก     พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ครั้งนี้ได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  ร่วมด้วย
            สำหรับบรรยากาศในวันงาน เมื่อคณะพระภิกษุ   สามเณร เดินแปรแถว พร้อมเปิดเพลงชีวิตสมณะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณพื้นที่การจัดงาน ได้สร้างความปลื้มปีติใจให้แก่สาธุชน   ที่ได้เห็นภาพเนื้อนาบุญ  1,500  รูป เดินเรียงกันมาเป็นแถวยาว  ด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างาม เป็นระบบระเบียบ นับเป็นทัสสนานุตริยะ   อันเป็นการเห็นที่เป็นมงคลยิ่ง 

 

 

 

            สำหรับพิธีตักบาตรพระ  1,500  รูปในครั้งนี้   ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นการทำบุญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้มีการปิดเส้นทางบนถนนตั้งแต่สี่แยกบ้านเกาะ   ถึงโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการประกอบพิธีทำบุญนี้
            การที่พุทธศาสนิกชน มีจิตศรัทธานำปัจจัยไทยธรรม อาหารแห้ง มาร่วมบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณรกว่าพันรูปในครั้งนี้ เป็นมหาทานกุศล อันยิ่งใหญ่ เป็นแบบอย่างในการรวมพุทธบริษัท 4 ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมกันจรรโลงประเพณีวัฒนธรรมและรวมพลังในการทำความดี สนับสนุนให้พระพุทธศาสนามั่นคงยิ่งขึ้นไป ถ้านับย้อนไปตั้งแต่โบราณกาล การตักบาตรทำให้ชาวไทยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความดีเสมอมา  เป็นเหตุให้คนไทยล้วนมีจิตใจงดงาม รักในการให้ เพราะการให้ทานนับเป็นก้าวแรกของการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน และถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธทุกคน ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาและเป็นการรวมพลังพุทธบริษัท  4  ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นในจิตใจของประชาชนชาวไทย
            ส่วนสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีมากกว่า 20,000  คน  ล้วนต่างเกิดความรู้สึกประทับใจ ดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความดี บางท่านกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ทำบุญกับพระเป็นจำนวนมากอย่างนี้มาก่อน จากที่ได้ทำบุญกับพระภิกษุ สามเณร  มาเป็นเนื้อนาบุญจำนวนมากถึง 1,500 รูป
            กิจกรรมงานบุญนี้ประสบความสำเร็จได้ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ โรงสีสิริวัฒนาธัญกิจ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมบ้านกัลยาณมิตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมรวมใจไทยล้านนา   นิสิต นักศึกษา เด็กดี V-Star จากโรงเรียนต่างๆ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
             จังหวัดอุตรดิตถ์ แม้ว่าจะจัดทำบุญตักบาตรในโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน   พร้อมเพรียงมาแสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ในการสืบสานวัฒนธรรมพุทธได้เป็นอย่างดีเยี่ยม    สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมบุญและผู้ได้ทราบ  และร่วมอนุโมทนาในการประกอบบุญกุศล  อันเป็นความดี ช่วยสนับสนุนทั้งตนเอง  ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนา  ให้มั่นคงสืบไป.
 

 

 


 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรพระ
ในวันอาทิตย์ที่  17 สิงหาคม  พ.ศ.2551   ระหว่างเวลา  06.00 – 8.30  น.
1.ที่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา (บัณฑิตรัตน์) จำนวน 2,500 รูป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    คุณสุรศักดิ์  โทร.081-599-0-9040
2.ที่   จ.สุราษฏร์ธานี    จำนวน  1,000 รูป      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
     คุณนิธยา โทร.081-300-7870

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025816837946574 Mins