ตักบาตรพระ 500 รูป

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2551

       เป็นอีกหนึ่งกระแสแห่งความดีที่ร่วมกันจัดให้มีขึ้น เพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ที่กำลังแผ่กระจายออกสู่หลาย ๆ พื้นที่ ในหลาย ๆ จังหวัด ทั่วประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ โดยครั้งนี้ก็เช่นกัน ประชาชนในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศไทย

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 500 รูป รวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศไทย ณ ตลาดเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปัญญาวุฒิธรรม เจ้าคณะเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชาติชาย รัตนภานพ ปลัดอาวุโสอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระครูปัญญาวุฒิธรรม เจ้าคณะเภอกบินทร์บุรี รวมถึงนายชาติชาย รัตนภานพ ปลัดอาวุโสอำเภอกบินทร์บุรี นายสมชาย สมบูรณ์กุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาล และนายคมกฤช หงส์วิไล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 500 รูปนี้ว่านับเป็นครั้งแรกในจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการตักบาตรในครั้งนี้จะนำข้าวสาร อาหารที่ได้ไปช่วยพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนชาวไทยพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว ภาพแห่งความดี ยังความปิติเบิกบานใจ แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

จากความพร้อมเพรียงกันเช่นนี้ ดังสายธารแห่งกำลังใจที่เห็นความสำคัญ และห่วงใยพุทธบุตร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อคอยหนุนเป็นกำลังแห่งบุญเหล่านี้ ย่อมเชื่อมต่อทั้งความเข้มแข็ง กำลังแรงใจ ให้เพิ่มพูนทับทวีอย่างต่อเนื่อง

 Total Execution Time: 0.0027499993642171 Mins