ลพบุรี จัดตักบาตร

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2551

     กิจกรรมงานบุญที่เกิดจากความพร้อมเพรียงร่วมมือกันจัดให้มีขึ้น จากความศรัทธามั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา และความผูกพันของพุทธบริษัท 4 ที่อยู่เย็นเป็นสุขในแผ่นดินพระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาในหลายจังหวัดทะยอยกันจัดให้มีขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดงานมหาสังฆทานและตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร 1,000 รูป เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดตักบาตรพระ 5 แสนรูปใน 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระเมธีรัตโนดม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3,000 คนด้วยกัน นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วย

ภาพงานบุญดังกล่าว ยังความปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่ง แก่ผู้ได้เห็นทั้งผู้จัดงาน สาธุชน ชื่นชมยินดีและอยากให้จัดขึ้นบ่อย ๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม โดยรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะต่อพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญ และเป็นหัวใจของโลกและจักรวาล และด้วยความเชื่อว่าจากความรักความสามัคคี พร้อมเพรียงกันห่วงใยในพระพุทธศาสนา และความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท ดังกล่าวนี้ย่อมจะยังความเจริญแห่งพระพุทธศาสนา และความสุขสงบได้ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ผ่านพ้นอุปสรรคและภัยต่าง ๆ ไปได้ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลนั่นเอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075478156407674 Mins