ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2557

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

ศูนย์กัลยาณมิตรสมุทรสงคราม จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป

โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

      สำหรับพิธีตักบาตรพระ 299 รูปทางน้ำโดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ที่ผ่านมา   ได้รับความเมตตาจากพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพระสมุทรธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฆราวาส นายวินัย  นุชอุดม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

      โดยในปีนี้ได้จัดตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำโดยเรือพายขึ้นเป็นปีที่ 5 ของตลาดน้ำท่าคา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ  ส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย และยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของประชาชนท่าคา เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตแห่งสายน้ำของตลาดน้ำท่าคา  โดยในปีนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมตักบาตรพระทางน้ำโดยเรือพายเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

ตักบาตรพระ 299 รูป โดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม

จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระสงฆ์ 299 รูป โดยเรือพายจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ณ.ตลาดน้ำท่าคา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017298948764801 Mins