พิธีตักบาตรพระ 1,300 รูปจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูป
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ บริเวณถนนสี่แยกไฟแดง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

        สำหรับการตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นการรวมคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้าง             ขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์ 323 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า 10 ปี และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ               เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างพร้อมเพรียงกัน และยังเป็นการทำบุญใหญ่แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการอีกด้วย ซึ่งความสำเร็จของงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพระครูวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ทุกรูป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมาคมศาสนาธรรมนำชีวิต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ สถานศึกษา บริษัทห้างร้านและคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย

 

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,300 รูปวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054562171300252 Mins