ลพบุรีตักบาตรพระ 1,100 รูป

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2551


    

ประชาชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระจำนวน 1,100 กว่ารูป บริเวณถนนพระยากำจัด (หน้าวังพระนารายณ์ – ถนนหน้าศาลพระกาฬ ) อ.เมือง จ. ลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยในงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดม เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายจารุพงษ์ พลเดช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ในความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

พิธีตักบาตรถวายมหาสังฆทานครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือ พระภิกษุสามเณร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่าเป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ นอกจากจะได้ถวายมหาสังฆทานกับพระสงฆ์ 1,100 กว่ารูปแล้ว ยังเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลพบุรี ที่มีการจัดกิจกรรมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น

ประชาชนที่มาร่วมงาน กล่าวว่า เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการตักบาตรพระถึง 1,000กว่ารูป รู้สึกดีใจที่จะได้ทำบุญ เพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยใส่บาตรพระมากถึง 1,000 รูปมาก่อนเลย จึงได้เชิญชวนญาติพี่น้อง บุตรหลานมาร่วมในงานด้วย แม้แต่คุณยายวัย 75 ปี แสดงความรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นพระเป็นจำนวนมากในวันนี้ ตั้งแต่เกิดมาใส่บาตรพระไม่ถึง 500 รูป แต่วันนี้ยายใส่ครั้งเดียวได้ถึง 1,000 รูป

จังหวัดลพบุรีถือเป็นอีก 1 จังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการจัดพิธีตักบาตรในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้พร้อมใจกันใส่ชุดขาว ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี , ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี , หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ , สถานีตำรวจภูธรท่าหิน ,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ , เทศบาลเมืองลพบุรี , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางเขต 7 , มูลนิธิพลเอกหอม โห้ลำยอง , วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ พระเมธีรัตโนดม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงจากการมาร่วมงานนี้ตอนหนึ่งว่า “ภาพชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มาใส่บาตรพระในวันนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีศรัทธายึดมั่นในพระศาสนา ในคุณของพระรัตนตรัย และมาใส่บาตรพร้อมกัน” และพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระเดชพระคุณท่านกล่าวถึงว่า “พระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระนักต่อสู้ ท่านอยู่เพื่อยืนหยัดหลักคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านไม่เกรงกลัวภัยใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท่านอยู่อย่างขาดแคลนปัจจัยสี่ เราจึงได้พร้อมใจกันมาใส่บาตรในวันนี้ แสดงถึงศักยภาพ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยเรานี้ยังมั่นคง ตลอดไป”

และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงการมาร่วมงานนี้ด้วยว่า “รู้สึกภาคภูมิใจ ที่พระพุทธศาสนาในลพบุรีนั้นมีความรุ่งเรือง เพราะว่า ชาวพุทธของเรานั้นได้มาร่วมจิตร่วมใจกันในงานครั้งนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นความประทับใจแลความภาคภูมิใจว่า ชาวพุทธนั้นก็ยังคงมีความเอื้ออาทร มีความกรุณา มีความสมัครสมานกันเพื่อที่จะให้สังคมของเราอยู่อย่างมีความสุข เมืองลพบุรียังเป็นสังคมชนบทกึ่งเมืองซึ่งอยู่ระหว่างการที่เราพัฒนาตนเอง แต่ในขณะเดียวกันนั้น เราพัฒนาทางกายอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาทางใจควบคู่กันไปด้วย”

จากพิธีตักบาตรถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้ จังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นต้นบุญต้นแบบของการทำความดีในการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธ และการสร้างทานบารมีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00088979800542196 Mins