จ.พิจิตร ตักบาตร

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2551

       ชาวจังหวัดพิจิตร นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ ได้ร่วมกันจุดประกายแสงสว่างให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย นั้นคือประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 3,700 รูป ที่จังหวัดพิจิตร ตามโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2551 ณ ถนนศรีมาลา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพุฒิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้รับเกียรติจากนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงอีกด้วย

การได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีตักบาตรครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก นับเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดพิจิตร ที่ได้มีการจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ถึง 3,700 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โครงการนี้เป็นสื่อกลางในการรวมพลังชาวพุทธทั่วประเทศ เพื่อส่งกำลังใจ และส่งความช่วยเหลือทางด้านเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยไทยธรรมไปถวายแด่คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการช่วยจุดประกายให้พุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศ เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเกิดความหวงแหนที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้คู่ชาติไทยตลอดไป นอกจากนี้ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายตามวัดต่างๆในจังหวัดพิจิตร ที่ประสบภัยจากน้ำท่วม เพราะบางวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำทำให้เกิดประสบภัยน้ำท่วมขังได้ง่าย ทำให้ยากต่อการออกบิณฑบาตเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับบรรยากาศในงานได้มีประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา มากันถึง 30,000 กว่าคน ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 3,700 รูป จากวัดที่มารับบิณฑบาต จำนวนมากถึง 473 วัดในจังหวัดพิจิตร จึงทำให้พื้นที่จัดเตรียมไว้รองรับพุทธศาสนิกชนไม่เพียงพอ ต้องขยายพื้นที่จัดงานออกไปอีก เพื่อรองรับผู้มาร่วมงานได้ทั้งหมด เพราะพุทธศาสนิกชนได้หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย นับเป็นการทำบุญครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตั้งแต่สร้างเมืองมา ยังไม่เคยจัดงานบุญแบบนี้มาก่อน และพุทธศาสนิกชนที่มาในวันนี้ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว ทำให้เกิดภาพประทับใจแก่บุคคลที่ได้พบเห็นและที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนได้ทำทาน และฟื้นฟูศีลธรรม วัฒนธรรมชาวพุทธตั้งแต่ยังเยาว์วัย เป็นเด็กดีของสังคม ที่สำคัญช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ได้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกันมากยิ่งขึ้น ช่วยกันทำนุบำรุงให้ศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปด้วย

กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สำเร็จลงได้เพราะ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพิจิตร สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา องค์กรภาครัฐและเอกชน บริษัทห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนจังหวัดพิจิตร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

โอกาสนี้ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.กระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงว่า “รู้สึกสบายใจและก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น เพราะว่า ช่วงที่รับพรนั้น ฝนได้โปรยน้ำ น้ำฝนได้ตกลงมาเล็กน้อย ซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำมนต์ที่ได้มามอบให้ชาวจังหวัดพิจิตร คนจังหวัดพิจิตรทั้งหมดที่มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์ทั่วจังหวัดพิจิตร 3,700 รูป ซึ่งการทำบุญกุศลครั้งนี้ก็จะเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆจังหวัดทั่วประเทศหรือทุกจังหวัดทั่วประเทศว่าการทำบุญนั้นทำให้จิตใจมีความสงบแล้วนอกเหนือจากนั้นผู้ที่ทำบุญก็จะได้บุญได้กุศลไปด้วย ทำบุญให้กับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความไม่สงบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ทุกจังหวัดของประเทศได้เอาเป็นแบบอย่าง” และกล่าวให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ว่า “ด้วยบุญกุศลที่มี...ขอให้สิ่งที่เกิดความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นให้กลับมาสู่สภาวะปกติ เพื่อให้พระสงฆ์ที่ประสบปัญหาให้ได้มีความสุขและทำสิ่งใดให้เป็นปกติสุขตลอดไป” ทั้งยังกล่าวถึงการจัดงานว่า “..ไม่เคยเห็นที่ไหนทำบุญตักบาตรให้พระภิกษุสงฆ์มากมายขนาดนี้ และจัดได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรก็ให้ความร่วมมือ พร้อมเพรียงอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมทีมงานที่จัดงาน”

ภาพการตักบาตรในวันนั้น นับเป็นภาพของพลังแห่งความสามัคคี ที่พุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนง ที่จะร่วมช่วยกันพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมสู่สังคมไทยต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024588465690613 Mins