ตักบาตรพระ 2,551 รูป

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2551

        พิธีตักบาตร ณ บริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณชูศักดิ์ สิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือเป็นประธานจัดงานกล่าวรายงาน ในพิธีตักบาตรพระ2,551 รูป เมื่อเช้าวันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมงานบุญนอกจากจะมีพุทธบุตรจำนวน 2 ,551 รูป จากวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มาเป็นเนื้อนาบุญแล้ว และยังเป็นที่น่ายินดี และน่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งว่า เป็นภาพกระแสแห่งความดีและกระแสน้ำใจที่บริสุทธิ์ของพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร ที่ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้น เมื่อพิธีกร กราบอาราธนาคณะสงฆ์แปรแถวเพื่อรับบาตรจากพุทธศาสนิกชน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ สง่างามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้น ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ทำให้พื้นที่จัดงานคับแคบไปถนัดตา นับว่าเป็นการรวมพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พัฒนาและเผยแผ่คุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อแม่ ลูก ได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยการมาทำบุญร่วมกัน ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งอีกครั้งหนึ่ง และได้สร้างความปลาบปลื้มปีติใจ จากใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งผู้จัดงาน ผู้มาร่วมงาน และสาธุชน ถือได้ว่าเป็นภาพต้นบุญ ต้นแบบที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธไปทั่วโลก

ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายและนับว่านี้คืออีกหน้าหนึ่งของภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจแด่พุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แสดงให้คนทั่วโลกได้เห็นว่า เราชาวพุทธไม่เคยละทิ้งหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และจะมุ่งยืนหยัดในการทำความดีต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.047030584017436 Mins