คาร์ฟูร์ พระราม 2 กทม. จัดตักบาตรพระ 1,116 รูป

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2551

 

            เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช   2551 มีพิธีตักบาตรพระ 1,116  รูป  ณ หน้าศูนย์การค้ากรีนเวลท์ – คาร์ฟูร์ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร   โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 ประธานคณะผู้ปฏิบัติแทนเจ้าอาวาส  วัดอรุณราชวรราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายโสภณ  โพธิสป ผอ. เขตบางขุนเทียน   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรพระในครั้งนี้ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย
            การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกอยู่เสมอว่า   เมื่อเราเป็นชาวพุทธต้องทำหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรม  จริยธรรมและศีลธรรมอันดีเพื่อจะทะนุบำรุงศาสนา และยังปลูกฝังนิสัยเยาวชนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา   ประกาศว่า นับแต่นี้ไปตนจะนับถือและดูแลรักษาพระพุทธศาสนาด้วยใจอันบริสุทธิ์  การตักบาตรพระ 1,116   รูป  เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อเป็นการส่งกำลังใจ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ไปยังพระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
            ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ   และในครั้งนี้ชาวพุทธหลายพันคนได้สร้างร่วมกันพลังแห่งความดี   ด้วยการตักบาตรอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์   มีประชาชนเป็นจำนวนมาก   มาร่วมสะสมบุญกันแต่เช้าถึงแม้สายฝนจะตกลงมาก็ตาม  แต่ด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา  ก็ไม่ได้ทำให้ชาวพระราม 2 จะท้อต่อการมาทำบุญครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต     ที่จะเห็นพระสงฆ์จำนวนกว่า 1,116  รูป มาร่วมกันเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่แก่ชาวพระราม2  จากใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยบุญที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อเห็นพระสงฆ์ต่างพากันมาบิณฑบาตในครั้งนี้
             ความสำเร็จของการทำบุญในครั้งนี้  ด้วยความร่วมกันของ  คณะสงฆ์จังหวัดกรุงเทพฯ  ชมรมพุทธบุตรบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ ฯ  99 ปี  สำนักงานเขตบางขุนเทียน     สภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน  สมาคมวิมาลี  กศน.เขตบางขุนเทียน-บางบอน  สมาคมส่งเสริมความดีสากล  สมาคมเด็กดี  สมาคมวัยรุ่นคุณธรรม  สมาคมบัณฑิตสดใส  สมาคมบัณฑิตรัตน์  และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ  และเหล่า V –star จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน   และกองพันบริการ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย
            ผศ.อำไพ  วิทยวิโรจน์  ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน  มาร่วมงานและกล่าวว่า  “วันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลที่พระสงฆ์จำนวน 1,116 รูป  มารวมกั   บรรยากาศในวันนี้สวยงามมาก และการตักบาตรในวันนี้เพื่อเป้าหมาย 500,000 รูป 76 จังหวัด  การตักบาตรเป็นการสืบทอด   อนุรักษ์วัฒนธรรมที่เรามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และก็อยากให้มีการตักบาตรทุกวันเป็นการสืบเนื่อง   และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้คงอยู่ตลอดไป”
            ถึงแม้ว่าทางกรุงเทพมหานคร   จะจัดให้มีพิธีตักบาตรคณะสงฆ์เป็นจำนวนมากไปแล้วหลาย ๆ ครั้งก็ตาม   แต่ทุกๆ  ครั้งก็มีประชาชนทั้งจากพื้นที่ใกล้เคียง   และผู้ที่ได้ทราบข่าวบุญมาร่วมงานด้วยความปิติยินดียิ่ง และด้วยผลบุญที่ทุกท่านตั้งใจ  ย่อมจะทำให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมดังปรารถนาต่อไป.

 

 Total Execution Time: 0.0070627490679423 Mins