เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดตักบาตรคณะสงฆ์ 2,551 รูป

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2551

             ประชาชนที่เมืองทองธานี     เมืองของคนดีศรี จ. นนทบุรี พร้อมผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียง    จัดตักบาตรพระ 2,551  รูป ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย  เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม  พุทธศักราช    2551   ณ ริมทะเลสาบ  เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก   พระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุณี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์  คุณกิตติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   ซึ่งการตักบาตรพระในครั้งนี้ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  ร่วมด้วย
            การได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถือว่าเป็นการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา  และวัฒนธรรมที่เสริมสร้างให้สาธุชนมีศีลธรรม   ประพฤติตนเป็นคนดี   ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด การตักบาตรคณะสงฆ์ครั้งนี้    เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 00,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 และชาวพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ (หลวงพ่อธัมมชโย)

            จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี ตำบลที่ตั้งเมืองนนทบุรีขึ้นมาครั้งแรกนั้นมีชื่อว่า บ้านตลาดขวัญ ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร   ฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงนั้น เป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้ว ให้พระนามชื่อ วัดสบสวรรค์ แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า ไพร่บ้านเมืองตรี จัตวา ปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อย หนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขา ต้อนไม่ได้เป็นอันมาก ให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรี ให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรี  ในปัจจุบัน
            สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรีที่สร้างบารมีครั้งใหญ่  นับตั้งแต่พ.ศ. 2092  สมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรียังมิเคยจัดตักบาตรครั้งไหนยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี้ ซึ่งประชาชนชาวนนทบุรีกว่า 8,000 คน  และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาสร้างบุญกันอย่างคับคั่ง  ซึ่งสถานที่จัดเตรียมไว้แม้จะกว้างขวางแค่ไหนก็ยังไม่สู้ศรัทธาอันแรงกล้าของชาวนนทบุรีได้  ทำให้เมืองทองธานีกลายเป็นเมืองแห่งบุญบารมี  รถจำนวนมากหลั่งไหลจากทุกสารทิศ   แม้รถติด  แดดร้อน   ก็มีแต่รอยยิ้มความอิ่มอกอิ่มใจ   และเหล่าเยาวชนรุ่นใหม่ เด็กดี V-Star และ กลุ่ม V-Peach องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก  ทหารกล้าจาก กองพันทหารรักษาพระองค์ที่  1  กองพันทหารราบที่ 2  กรมทหารที่ 1  มหาดเล็กรักษาพระองค์  และกองทัพทหารสื่อสาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด  กรมการสื่อสารทหาร  จำนวนมาก มาร่วมช่วยงาน เพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ ที่แสดงให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างหันกันมาทำความดี  สร้างบุญบารมีขยายไปทั่วโลกได้รับรู้
            และภาพความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจ ของผู้มีบุญและบารมีของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  , คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  ,กระทรวงอุตสาหกรรม  จังหวัดนนทบุรี  , สำนักงานพระพุทธศาสนา  ,บริษัทอิมแพค  เอ๊กซิบิชั่น  แมเนจเม้นท์  จำกัด  ,บริษัทOshitani   ,บริษัท ซัมมิท  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด    ,บรรณพจน์  ดามาพงษ์    บริษัท  ตราเพชร จำกัด   ,บริษัททีไฟว์ เปเปอร์แพลเลท จำกัด  ,ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านแก้วเมืองทอง   ,บริษัท โซตัส    ,สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี    ,เทศบาลนครปากเกร็ด  ,บริษัท สมาย จำกัด   ,โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา     ,ปุ่ยเคมี  ตราแก้ว   , คุณอำพล  เรืองธุระกิจและครอบครัว   , สหกรณ์เคดิตยูเนียน  มลคลเศรษฐี จำกัด   , บริษัท จอมธกล  จำกัด  ,บริษัท  PURE  IDEA  ,คุณสุนีรัตน์ เอี่ยมธรรมโชติ  และครอบครัว  สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ       มูลนิธิธรรมกาย     DMC    และวัดธรรมกาย
            ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรี  อันปรากฏให้ทุกคนได้จดจำ และจะพูดถึงทุกครั้ง  ด้วยความปิติสุขในบุญกับงานครั้งนี้  อีกทั้งยังสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้    ดั่งที่กล่าวถึงเมืองทอง   เมืองคนดีศรีนนทบุรี   อีกที่หนึ่งที่เกิดการร่วมสร้างความดีด้วยความพร้อมเพรียง.

 
 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรครั้งต่อไป
วันเสาร์ที่ 20 ก.ย.2551 ระหว่างเวลา  06.00 - 08.30 น.  จ.นราธิวาส จัดตักบาตรพระ  จำนวน 1,000 รูป  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนุชรินทร์ โทร.089-699-3172
วันอาทิตย์ที่  27  ก.ย.2551  ระหว่างเวลา 06.00 - 08.3 น. จ.กระบี่ จัดตักบาตรพระ จำนวน 1,000 รูป  สอบถามเพิ่มเติมที่  คุณพิชามญช์  โทร.081-406-7997.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012102313836416 Mins