สโมสรทหารเรือ จัดตักบาตร

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2551

      ข้าราชการทหาร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน พร้อมเพรียงกันจัดงานบุญถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระเป็นจำนวนมาก อันเป็นมหากุศลใหญ่อีกครั้งที่ได้ร่วมกันจัดให้มีขึ้น โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จาก กรุงเทพมหานคร ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการจัดงานตักบาตรพระ 1,250 รูปขึ้น ณ นันทอุทยาน สโมสรทหารเรือ ถนนอิสรภาพ 44 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 วัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากพลเรือเอกวิชัยจุฑาภักดีประเสริฐ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และการตักบาตรในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในครั้งนี้ด้วย

ทั้งการได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีตักบาตรนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนได้มาเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวพุทธ ได้รวมตัวกันสร้างบุญใหญ่ จากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้สวมชุดขาวพร้อมเพรียงกัน และทุกคนที่มาล้วนมีความรู้สึกปลื้มปีติใจ อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็ ยังมีเยาวชนรุ่นใหม่ เด็กดี V-Star และ กลุ่ม V-Peach องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกเป็นจำนวนมาก มารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อมาฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและเป็นการชี้ให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่เป็นได้ทั้งคนเก่งและดี ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธต่อไป

ภาพความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือ สมาคมวัยรุ่นคุณธรรม สมาคมเด็กดี ชมรมอยู่ในบุญ เครือข่ายชาวพุทธ บริษัทไดตัส จำกัด บริษัทบางกอกคริสมัสฯ ท่าพระยาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด บริษัทบ้านอิงน้ำ บริษัทแสงมิตรอิเลคตริค จำกัด บริษัทโอสถสภา จำกัด วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ภาพความประทับใจ รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมบุญกันอย่างคับคั่ง ภาพแห่งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่ควรบันทึกไว้ในความทรงจำ ภาพแห่งความสำเร็จในการร่วมสร้างความดี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011415950457255 Mins