อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จัดตักบาตรคณะสงฆ์ 12,076 รูป

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2551

 

            อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   ซึ่งนับว่าเป็นอำเภอแรกของโลก  ที่จัดพิธีตักบาตรพระตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย  กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 ณ ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ บริเวณสามแยกไฟแดง ถึง หน้าโรงพยาบาลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  มีการปิดถนนเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร  ได้รับความเมตตาจากพระวีรชัยสุนทร  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และได้รับเกียรติจากนายถาวร  พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ ได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย
            จังหวัดชัยภูมิถือเป็นอีกเมืองหนึ่ง    ที่พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 200 ปี   จนถึงปัจจุบันนี้ยังคงสืบทอดกันมา ถึงคนรุ่นหลังอย่างไม่ลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใด เพราะว่าตอนนี้จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตักบาตรพระมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่อำเภอเมือง  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2551 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่อำเภอแก้งคร้อ  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551 และครั้งล่าสุดนี้  ได้จัดในระดับอำเภอขึ้น ที่อำเภอจัตุรัส ถือได้ว่าเป็นอำเภอแรกของโลกที่จัดตักบาตรพระระยะทางความยาวกว่า 1 กิโลเมตร
            เมื่อถึงเวลาสว่าง   พระภิกษุสงฆ์ ที่เดินแปรแถวรับบิณฑบาต กว่า  1  กิโล ได้สร้างความปลื้มปีติใจให้แก่สาธุชน ที่ได้เห็นภาพเนื้อนาบุญ เดินเป็นริ้วขบวน สง่างาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย นับเป็นทัสสนานุตริยะ เป็นการเห็นที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง
            ความสำเร็จและความประทับใจในงานครั้งนี้    สำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์และจังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เทศบาลตำบลจัตุรัส เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เทศบาลตำบลบ้านเขว้าเทศบาลตำบลเทพสถิต สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส โรงเรียนศรีเทพบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นักเรียนสองร้อยสิบห้าโรงเรียน จาก 6 อำเภอ   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3 มาช่วยงานกว่า 3,000 คน กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            ทั้งนี้พระวีรชัยสุนทร  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ท่านประธานสงฆ์กล่าวถึงการจัดงานด้วยว่า  “พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวมาพร้อม  ได้นำข้าวปลาอาหารมาถวายพระ มาใส่บาตร  ถือว่าเป็นการทำให้พระศาสนาเข้มแข็ง”
            พระเมธีรัตโนดม  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงว่า “อันนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีว่า ศาสนาพุทธเราจะเจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วกาลนาน ถึงมีอันตรายใดๆ  เราก็ไม่ทอดทิ้ง ดังเห็นได้ว่าศรัทธาของท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้เป็นเรือนพันเรือนหมื่น พระสงฆ์ก็มาพร้อมกันวันนี้เป็นจำนวน 10,000  กว่ารูป   เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง”
            นอกจากนี้   นายถาวร พรหมมีชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า  “การที่จะเป็นคนดี การที่จะช่วยประเทศชาติ การที่จะช่วยพระพุทธศาสนานั้น ก็ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุง ด้วยสร้างคุณงามความดี  การทำบุญตักบาตรการมาประกาศตนเป็นพุทธมามกะ  ก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะได้รับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  และคิดว่าแนวทาง วิธีการแบบนี้ทางจังหวัดชัยภูมิก็คงจะนำไปขยายผลต่อเพื่อให้เกิดความสุขของพี่น้องประชาชน”
            นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวถึง  “พระเถรานุเถระ  พระภิกษุ สามเณรทุกรูปก็ควรจะให้ท่านมีกำลังใจที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวใต้  เราชาวชัยภูมิยินดีและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุนทุกประการ”
            นับว่า   การจัดตักบาตรพระหนึ่งหมื่นกว่ารูป ที่อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้  แสดงถึงความสำเร็จจากพลังศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง  4   ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน มีความสามัคคีกันอย่างเต็มที่   ถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญให้กับประเทศชาติของเรา และอีกประการ ถือได้ว่าเป็นต้นบุญต้นแบบอันสำคัญ เพื่อให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตามสืบไป .

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019347767035166 Mins