จ.สงขลา ตักบาตร 1,000

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2551

รวมใจชาวภาคใต้ ด้วยจังหวัดสงขลาจัดทำบุญสร้างมหากุศลถวายสังฆทานตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 1,000 กว่ารูป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ถนนหน้าวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาธีรวัฒน์ สุภจาโร รองเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จังหวัดสงขลาถือจังหวัดแรกของภาคใต้ที่มีการจัดตักบาตรพระ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมประสานอันบริสุทธิ์ของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ให้ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้วยการส่งความช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัดใน4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูศีลธรรมสู่สังคม อันจะทำให้สังคมไทยหวนกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็น กลายเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ชาวโลกต่อไป

การตักบาตรครั้งนี้ ถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธ และเป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวสงขลาได้ปลื้มใจกันไม่มีวันลืม ที่ได้มีโอกาสเห็นภาพพุทธบุตรมารวมกันเป็นจำนวนมาก ถือเป็นนิมิตหมายและเป็นต้นแบบแห่งการร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัท 4 ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่นิ่งดูดาย โดยเฉพาะพุทธบุตรผู้เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพประวัติศาสตร์งดงามในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบแห่งวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป

ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน อันได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ชมรมใจใสสงขลา ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

 

พิธีตักบาตรถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้ ได้แสดงพลังของพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้มาพร้อมใจกันทำความดี และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ยังความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งปรารถนาให้มีการจัดงานบุญเช่นนี้ขึ้นต่อ ๆ ไป ทั้งในจังหวัดสงขลาเอง รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศอีกด้วย.

หมายเหตุ...ล้อมกรอบ ประชาสัมพันธ์งานตักบาตรครั้งต่อไป ด้านล่างเนื้อหาของวันนี้ ดังนี้..

“ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2551 “บริษัท อมตะอินเตอร์เนชั่นแนลเนคเวค” แยกสิทธิสาร จัดตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 109 รูป ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัญชลี 081-618-5764.

 Total Execution Time: 0.0054617842038472 Mins