จ.ราชบุรี จัดตักบาตร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2551

ชาวราชบุรีพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีพุทธบุตรมาเป็นเนื้อนาบุญมากกว่า 1,250 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2551 จัดขึ้นบริเวณถนนที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 6.30 น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายศุภกิจ บุญญฤทธิ์พงษ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การตักบาตรนี้เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ในพิธีตักบาตรได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ถือได้ว่าเป็นการรวมพลังความสามัคคีของชาวราชบุรี ที่มีใจรักในพระพุทธศาสนา และช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามหลักธรรมาภิบาล และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ในการตักบาตรซึ่งเป็นอริยประเพณี ที่ควรรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ให้คงคู่สืบไป และการรวมตัวกันสร้างความดีในครั้งนี้ ทำให้เกิดภาพที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานและผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ นอกจากจะได้ถวายมหาสังฆทานกับคณะสงฆ์ถึง 1,250 รูป ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธแล้ว ครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยคณะสงฆ์และคณะกรรมการจัดงาน พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันนำปัจจัยไทยธรรมส่วนหนึ่งสมทบ ส่งกำลังใจช่วยเหลือถวายแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคแดนใต้

มหากุศลครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เครือข่ายกัลยาณมิตรจังหวัดราชบุรี สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีได้ฝากความห่วงใยถึงพุทธบุตรที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า “การจัดตักบาตรพระ 1,250กว่ารูปในวันนี้ เพื่อเป็นการทำให้รู้ว่า เราเป็นห่วงชีวิตท่าน แต่เราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องบ่งบอกให้ท่านได้รับรู้ เราจึงได้เอาอาหารที่บิณฑบาตได้นี้ เป็นเครื่องบ่งบอกว่าชาวภาคกลางคิดถึงชาวภาคใต้และขอให้พระภิกษุและชาวภาคใต้มีกำลังใจต่อไปเถอะ และชาวพุทธที่มาตักบาตรที่นี้เป็นหมื่น ทุกคนได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะหมด พุทธมามกะมีอานุภาพ เพราะฉะนั้นพุทธานุภาพตรงนี้ คิดว่าช่วยท่านได้ ขอให้ท่านสบายใจได้ ส่วนหนึ่งส่งอาหารไปให้ท่าน อีกส่วนหนึ่งคือ ส่งบุญไปให้ท่าน”สำหรับนายศุภกิจ บุญญฤทธิ์พงษ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน เราต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอยากจะเชิญชวนชาวพุทธทุกท่าน ทำบุญตักบาตร รักษาศีล 5 ทุกวัน ถ้าพุทธศาสนิกชนไม่ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์คงจะอยู่ไม่ได้ ส่วนตัวผมเองตักบาตรพระทุกเช้าเลยครับ”

ภาพการรวมพลังของชาวพุทธ ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศล ที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่จะต้องจดจำไว้ในใจตลอดไป และเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ทุก ๆ ท่าน ร่วมกันสร้างกระแสแห่งความดีงาม ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานี้.

หมายเหตุ...ล้อมกรอบ ประชาสัมพันธ์งานตักบาตรครั้งต่อไป ด้านล่างเนื้อหาของวันนี้ ดังนี้..

“ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2551 “บริษัท อมตะอินเตอร์เนชั่นแนลเนคเวค” แยกสิทธิสาร จัดตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 109 รูป ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัญชลี 081-618-5764

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021571000417074 Mins