ตักบาตรพระ 2,000 รูป

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2550

     ในเดือนสิงหาคม นอกจากจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ยังมีวันพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว คือวันแม่แห่งชาติ ในวาระพิเศษนี้จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า ตักบาตรพระ 2 ,000 รูปนานาชาติ เพื่อแม่ เพื่อพ่อ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเนื้อนาบุญเป็นพระภิกษุจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในการนี้มีพระภิกษุจาก 14 จังหวัดภาคใต้มาร่วมงานด้วย รวมพุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญเป็นจำนวนถึง 2 ,000 รูป

โครงการตักบาตรพระ 2,000 รูปนานาชาติ เพื่อแม่ เพื่อพ่อ ปีที่ 7 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ และมูลนิธิธรรมกาย

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 19 สิงหาคม พิธีตักบาตรเริ่มขึ้นด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 6 นาฬิกา เมื่อคณะสงฆ์พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี ก็เป็นการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย จากนั้น นายจิต ผสมพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายฆราวาสได้จุดเทียนธูป เปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน คือ พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กล่าวรายงาน เมื่อประธานกล่าวเปิดงานเสร็จแล้ว มีการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานเป็นสามภาษา ได้แก่ ไทย จีนและภาษาอังกฤษ

จากนั้น ท่านประธานสงฆ์คือ พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 18 ได้มอบทุนการศึกษาพระบาลีให้แก่พระภิกษุจำนวน 5 รูป เมื่อเสร็จพิธีถวายทุนการศึกษาพระบาลีแล้ว กัลยาณมิตรชัยยศ เตชะทวีวัฒน์ และกัลยาณมิตรกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล กล่าวคำถวายสังฆทาน ท่านประธานและกัลยาณมิตร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา และให้พร คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต จากสาธุชนที่มาร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก กว่าสองหมื่นคน ทำให้ต้องขยายพื้นที่จัดงานจากครึ่งกิโลเมตรเป็นหนึ่งกิโลเมตรเพื่อรองรับผู้มาร่วมงานได้ทั้งหมด

ภาพความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์จากทั้งสามนิกายกว่า 2,000 รูป และสาธุชนต่างเชื้อชาติที่มาร่วมกันตักบาตรในวันนั้น คือภาพของความสามัคคี ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจนว่า ทุกคนต้องการสันติภาพและความสุขสงบอย่างแท้จริงในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งทุก ๆ พื้นที่บนโลกใบนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012296477953593 Mins