นครราชสีมา จัดตักบาตรพระ 11,111

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2551

       จากการนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องของสถานการณ์การทำความดี ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งได้จัดมาเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้ว ครั้งนี้ให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับจังหวัดที่ได้ทำสถิติในการจัดตักบาตรพระถึง 11,111 กว่ารูป โดยกิจกรรมงานบุญนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก พล. อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ร่วมด้วย

ซึ่งการแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในขณะนี้ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ (หลวงพ่อธัมมชโย) และงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งได้อัญเชิญองค์พระประธานประดิษฐานทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ถนนราชดำเนินด้านหน้าย่าโม ถนนราชดำเนินหน้าวัดสุทธจินดา ถนนมหาดไทยด้านหน้าศาลากลาง และถนนจอมสุรางค์ด้านหน้าไปรษณีย์จอมสุรางค์ การจัดเตรียมพื้นที่รองรับให้กับพุทธศาสนิกชนแต่ละทิศมากกว่าครึ่งกิโล และจะเห็นได้ว่าประชาชนได้เดินทางกันมาอย่างเนืองแน่นทั้ง 4 ทิศเช่นกัน

สำหรับบรรยากาศในงาน เมื่อคณะสงฆ์ สามเณร เดินแปรแถว ได้สร้างความปลื้มปีติใจให้แก่สาธุชนที่ได้เห็นภาพเนื้อนาบุญหนึ่งหมี่นกว่ารูป เดินเป็นริ้วขบวน สง่างาม เป็นระบบระเบียบ นับเป็นทัสสนานุตริยะ เป็นการเห็นที่เป็นมงคลยิ่ง น้ำตาแห่งความปีติได้คลอเอ่อล้นดวงตาพี่น้องชาวโคราช รู้สึกปลื้มใจที่ได้ทำบุญ ได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ สมกับที่ท่านได้อุทิศชีวิตมาบวชในร่มเงาผ้ากาสาวพัสตร์ พร้อมใจกันอุทิศตนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อันเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกับพระสงฆ์ก็รู้สึกปลื้มปีติใจที่สาธุชนได้หลั่งไหลมาใส่บาตรกันเนืองแน่น และจะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของพระพุทธศาสนาและชาวเมืองนครราชสีมา ที่พิเศษสุดในวันนั้นคือได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด้วย แม้ว่าสุขภาพท่านจะไม่แข็งแรงแต่ท่านก็ได้เมตตามาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญของโลกอีกครั้งหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ได้มาบิณฑบาตถึง 11,111 กว่ารูป ที่ท่านพร้อมใจกันมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ มากกว่าหนึ่งแสนคน ซึ่งเป็นการรวมใจของพุทธบริษัททั้งสี่ เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการรวมพลังพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นในจิตใจของประชาชนชาวไทย เพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ทรงคุณค่ามากกว่าสิ่งใด และยังเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามนี้ไปยังอนุชนรุ่นหลัง เช่นเดียวกับชาวโคราช ที่รวมใจกันตักบาตรพระ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีนักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจ อาทิ ตำรวจกองบัญชาการภาค 3 ทหารจากกองทัพภาคที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล โรงเรียนสุรนารี 2 และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 มาช่วยงานบุญในครั้งนี้รวมแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 คนสำหรับจังหวัดนครราชสีมา นับว่ามีวัดมากที่สุดในประเทศไทย และมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร มากที่สุดในประเทศถึง 15,000 กว่ารูป และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภูธร

ภาพความสำเร็จและความประทับใจในครั้งนี้ เกิดได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3กองบิน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา สถาบันการศึกษา ชมรมโคราชรวมใจ สมาคมพัฒนาคนดีศรีย่าโม ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา กัลยาณมิตรนครราชสีมา ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน

ซึ่งครั้งนี้ พล.อ.ณพล บุญทับ สมุหราชองครักษ์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถึงกับกล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมยินดีมากที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนมาพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก และพระภิกษุสงฆ์อีก 11,111 รูป ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนจะทำได้มากมายขนาดนี้มาก่อน ก็รู้สึกประทับใจและก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของชาวโคราช ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีการตักบาตร และนอกจากนั้นยังแผ่เผื่อไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านกำลังประสบภัยคุกคามอยู่ในขณะนี้ เราส่งกำลังใจไปช่วยท่าน ทำให้ท่านมากำลังใจที่จะช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป”

ในการสร้างบุญใหญ่อย่างนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง หากท่านตักบาตรทุกวันๆ ละ 1 รูป โดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียว ท่านต้องใช้เวลาเกือบ 30 ปีกว่าปี จึงจะตักบาตรพระได้ครบ 11,111 กว่ารูป แต่การทำบุญมหาสังฆทานในวันนั้น ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง สามารถทำบุญได้ครบถึงจำนวนดังกล่าวแล้ว จึงมิใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป หากมีความพร้อมเพรียงกันจัดงานมหากุศลให้เกิดมีขึ้นได้ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018067880471547 Mins