ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 รูป ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม.

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2551

 

 ตักบาตรคณะสงฆ์   1,000 รูป ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม.


           ชาวกรุงเทพมหานคร ร่วมใจกันจัดงานตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,000  รูป  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช  2551  โดยได้รับความเมตตาจาก  พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์  เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ได้รับความเกียรติจาก    นายธีรบูรณ์  มานุพีรพันธ์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   ครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
            การได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นการประกาศตนว่าจะน้อมนำพระพุทธศาสนามาเป็นที่ตั้งและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การตักบาตรพระ 1,000   รูปในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ    อีกทั้งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก   ในโครงการตักบาตรพระ  500,000  รูป  76   จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์  (หลวงพ่อธัมมชโย) 
            กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น มีการแข่งขันทางสังคมสูง วิถีชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่    แต่ในวันนี้ประชาชนในเขตคันนายาว และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมใจกันมาทำบุญตักบาตรสืบทอดอริยะประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ประเพณีการตักบาตรตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลให้เกิดขึ้น ปลูกฝังให้คนในสังคมหันมารู้จักการให้ ซึ่งเป็นการสละความตระหนี่ เกิดความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากจะเป็นการธำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยแล้ว ยังได้นำข้าวสาร อาหารแห้งไปช่วยเหลือ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งขึ้นอีกด้วย
            จากบริเวณลานจอดรถที่ปกติมีแต่รถของผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ศูนย์การค้า   แต่ในวันนี้กลับกลายมาเป็นลานบุญ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพื้นที่สีขาว ของพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ภาพเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้คนในสังคมยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป
            กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ สมาคมส่งเสริมความดี สมาคมพุทธศาสน์สัมพันธ์ ชมรมผู้ประกอบการแฟชั่นไอส์แลนด์ ชมรมสร้างสรรค์สังคม บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน ,LH bank ,   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ควอลิตี้เฮ้าส์,โฮมโปร , บริษัทคิวค่อน จำกัด มหาชน ,   แกรนด์โฮมมาร์ท , กลุ่มนักเรียน v-star  วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            ทั้งนี้   ประธานฝ่ายฆราวาส     นายธีรบูรณ์  มานุพีรพันธ์ ผอ.เขตคันนายาว  กล่าวว่า “การตักบาตรครั้งนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมากมาร่วมกันใส่บาตรพระ 1,000 รูป ในวันนี้ ผมก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป ซึ่งไม่ได้เห็นบ่อย เพราะโดยปกติคนไทยเราเวลาใส่บาตรกันทุกวันจะมีพระรับ 2-3 รูป ตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา แต่วันนี้มีถึง 1,000 รูปและก็มาหลายแห่งที่จัดตักบาตร 1,000 รูปเช่นนี้ หรืออาจจะมีถึง 10,000 รูป เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวเขตคันนายาว เพราะเป็นครั้งแรกของชาวเขตคันนายาวที่มีการจัดตักบาตรลักษณะนี้
            ทุกวันนี้สังคมไทยค่อนข้างมีปัญหามาก ความไม่สบายใจความเครียดของคนในสังคมค่อนข้างจะมาก โดยหลักพระพุทธศาสนาก็ถือทางสายกลาง การที่ได้มาร่วมทำบุญหรือตักบาตรนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คนไทยเราจะต้องมาให้ความสนใจทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นการสละความสุข สละความมีของตัวเองส่วนหนึ่งให้กับสังคม ให้กับผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาของเราก็คือพระสงฆ์ ซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูประเพณีที่ดีงามแล้วยังเป็นการฟื้นฟูจิตใจ ทำใจให้มีความสุขมากขึ้นอีก และการประกาศตนเป็นพุทธมามกะถือเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริง”
            คุณไพศาล  ทวีชัยถาวร  เจ้าของกิจการห้างทองทวีชัย 5  มาร่วมในพิธีและกล่าวถึงว่า 
“วันนี้มีพระสงฆ์มาจำนวน 1,000 กว่ารูปและสาธุชนมากันอย่างแน่นพอสมควร ผมมีความรู้อย่างหนึ่งที่อยากเรียนให้ทราบ เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกทั่วกรุงเทพ การจัดงานไม่สามารถที่จะจัดในที่เดิมได้ แต่ประชาชนในกรุงเทพที่เข้าใจว่าเป็นคนที่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นไม่จริง เพราะฝนตกทั้งคืนเดินทางมาด้วยความลำบาก คณะผู้จัดงานก็สามารถเดินทางมาได้จัดงานกันได้ เพราะฉะนั้นคงพูดไม่ได้ว่าเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการทำบุญตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ขอให้บุญส่งผลให้ทางภาคใต้ของเราได้สงบร่มเย็นโดยเร็ว”
            ทำให้พบว่าพิธีตักบาตรพระ1,000  รูปครั้งนี้ แม้จะมีฝนตกลงมา ทำให้ต้องย้ายสถานที่จัดงาน แต่ก็ไม่สามารถทำลายพื้นที่สร้างบุญบารมีของพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่ตั้งใจมาตักบาตรไปได้ ภาพของลานจอดรถที่จะเป็นแห่งแรกของประเทศ  กลายเป็นลานบุญ ลานธรรมคงจะตราตรึงใจแก่ผู้พบเห็นโดยง่ายอย่างแน่นอน.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039675354957581 Mins