ชาวอ่างทอง จัดตักบาตร 1,410

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2551

        งานบุญครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ของแผ่นดินธรรม เมืองอ่างทอง เมื่อพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ได้หลั่งไหลมาร่วมตักบาตรพระ 1,410 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายนพุทธศักราช 2551 จัดขึ้นที่ถนนเทศบาล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิสิษฐ์คณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โอกาสนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ถือเป็นประเพณีในพระพุทธศาสนามาช้านาน เป็นการประกาศตน แสดงตน ยืนยันว่าเราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ตลอดในทุกสถานที่และทุกเวลา

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีตักบาตรพระจำนวน 1,410 รูปในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก นับเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง ของจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นอกจากนี้ยังได้นำปัจจัยไทยธรรมและข้าวสารอาหารแห้งไปถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการทำบุญครบรอบ 112 ปี ของจังหวัดอีกด้วย

สำหรับจังหวัดอ่างทอง จัดว่าเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือมีวัดที่สะอาดสวยงาม และมีศาสนสถานน่าสนใจมากมายกว่า 200 วัด เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของชาติไทย และมีคำขวัญที่ว่า พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีระไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

ภาพของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร หนึ่งพันกว่ารูป เดินครองบาตรไปตามถนนเทศบาล 2 ที่ทอดยาวอย่างสงบ สง่างามและศักดิ์สิทธิ์ ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และเยาวชนเด็กดี V-Star เป็นจำนวนมาก มารอตักบาตร ประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานต่างเต็มใจและยินดีที่ได้เป็นผู้ให้ โดยเฉพาะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอย่างพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลก จังหวัดอ่างทองแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่จิตใจของประชาชนกลับกว้างดั่งมหาสมุทร ภาพการจัดงานในครั้งนี้จัดได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สมบูรณ์แบบ เป็นที่น่าเลื่อมใส และยังไม่เคยมีวันใดที่ชาวอ่างทองมาพร้อมเพียงกันเท่าวันนี้ ที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ตื่นตัวทำบุญครั้งใหญ่ในวันนี้ เป็นคุณงามความดีต่อพระพุทธศาสนา เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งตลอดไป สำหรับผู้ที่มาทำบุญ ด้วยอานิสงส์แห่งบุญย่อมส่งผลให้เป็นผู้มีอายุ วรรณะผ่องใส ทำให้เป็นผู้มีทรัพย์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ความสำเร็จและความน่าประทับใจในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดกำลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง สมาคมสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมสัมพันธ์ ชมรมบ้านกัลยาณมิตรจังหวัดอ่างทอง ภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

พระวิสิษฐ์คณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง กล่าวชื่นชมและอนุโมทนาในการตักบาตรครั้งนี้ว่า “ ท่านสาธุชนทั้งหลายในโอกาสอาตมาภาพก็ขอความห่วงใยไปยังพระที่เป็นนักเสียสละภาคใต้ซึ่งเสี่ยงภัยเพื่อต่อสู้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ เพราะภาคใต้เรานั้นมีภัยคุกคามอย่างมากแต่ว่ามีพระภิกษุหลายรูปหลายองค์เสียสละความสุขส่วนตัวไปเพื่อที่จะรักษาพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ชาวอ่างทองพุทธบริษัททั้งหลายก็พร้อมจิตพร้อมใจที่จะส่งมอบจากการบิณฑบาตในครั้งนี้ไปถวายกับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ภาคใต้ก็ขอให้กำลังใจให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เต็มกำลังความสามารถและคิดว่าท่านทั้งหลายก็จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้รักษา พระคุณเจ้าให้มีกำลังกายกำลังใจต่อสู้ภัยของพระพุทธศาสนาต่อไป และขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้ นับว่าเป็นพิธีกรรมที่จะนำญาติโยมทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักใจจะไปสู่ถิ่นฐานใดก็จะทำให้ญาติโยมนั้นมีพระพุทธศาสนาอยู่ในดวงใจจะไม่มีใครมาทำลายพระพุทธศาสนาได้ ถ้าหากว่าญาติโยมทุกคนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งมีความสำคัญมากและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนา บางครั้งบางคราวเราเข้าไม่ถึงใจแต่ว่าแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้เข้าถึงใจ และพุทธบริษัททั้ง4 ต้องรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียว ถ้าหากว่ามีความสามัคคีอยู่ ณ ประเทศใดก็จะทำให้ประเทศนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยของเราตั้งแต่โบราณกาลมาก็แสดงว่าพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาว่าให้ที่พึ่งทางใจเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าท่านทั้งหลายเป็นอย่างดี และเห็นว่าการที่พุทธศาสนิกชนได้รวมตัวกันบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นที่น่าชื่นใจ แสดงว่าพุทธศาสนิกชนที่ จ.อ่างทองนี้ร่วมแรงร่วมใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กำลังแก่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์จะได้มีกำลังรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยงมั่นคงถาวรต่อไป และขอเชิญชวนพุทธบุตรและสาธุชนทั้งหลายในจังหวัดอื่นๆได้ร่วมกันจัดงานตักบาตรอย่าง จ.อ่างทองบ้างซึ่งจะทำให้พุทธศาสนาของเราเจริญก้าวหน้าและจะมีการเผยแพร่คุณงามความดีอันนี้ไปทั่วโลก”

“บุญ” นั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้า พระภิกษุสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ภาพความสว่างและความปลื้มปีติใจที่ชาวอ่างทองได้จุดประกายขึ้นในวันนั้น ไม่แพ้จังหวัดอื่นแต่อย่างใดและเป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001457683245341 Mins