จ.ชลบุรี ตักบาตรคณะสงฆ์ 3,700

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2551

       อีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกของไทย รวมใจสร้างมหากุศลครั้งใหญ่ ในจังหวัดชลบุรี ด้วยความรู้สึกที่ดี พร้อมความประทับใจในบรรยากาศ ภาพประวัติศาสตร์ กับจังหวัดที่มีคำขวัญว่า “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย อย่างจังหวัดชลบุรี” กับพิธีตักบาตรพระ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 ที่จังหวัดชลบุรี มีพิธีตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 3,700 รูป บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ประชาชนที่มาร่วมงาน ได้ยกชูภาพพระพุทธเจ้าขึ้นพร้อม ๆ กับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งเป็นภาพที่ศักดิ์สิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่ได้น้อมรับภาพไปเพื่อสักการะบูชา และการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 3,700 รูปในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยดำริพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

การจัดตักบาตรพระเป็นมหาสังฆทานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดชลบุรี ที่มีประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อค้า นิสิต นักศึกษา เยาวชน เป็นจำนวนมาก ได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ยังได้รวมพลังเด็กดี V-Star และกลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก รวมทั้งเยาวชนจากโรงเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมแรงและช่วยกันสืบสาน อริยะประเพณีการตักบาตร อันเป็นสัญลักษณ์ความสุขร่มเย็นของแผ่นดินไทย อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาเข้มแข็งคงคู่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี และนับว่าเป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัท 4 เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ภาพประวัติศาสตร์ความงดงามครั้งนี้จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับบุคคลที่ได้มาพบเห็นเป็นอย่างดี

ความสำเร็จและน่าประทับใจในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดกำลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจ ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาชลบุรี ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมและสิ่งแวดล้อมโลก ชมรมพุทธศาสตร์ชลบุรี ชมรมแก้วพุทธธรรม วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ทั้งนี้ นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการจัดงานด้วยว่า ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีการแสดงความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยนัก เพราะการนำพระสงฆ์ 3,700 รูป พร้อมทั้งสาธุชนมาเป็นหมื่นๆที่จะมารวมอยู่ในที่เดียวกันคงไม่ง่าย แต่คงด้วยแรงศรัทธาที่คณะผู้จัดได้มีวัตถุประสงค์สำคัญ ที่จะต้องการหล่อหลอมแสดงพลังรวมถึงการแสดงความรู้สึกที่ต้องการให้บ้านเมืองสงบสุข ใน 3 จ.ชายแดนภาคใต้กับอีก 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา และโดยเฉพาะพระอีก 266 วัดที่อยู่ใน 3 จ. พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ทางนั้นน่าสงสารมาก ในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เคยอยู่ที่นั้นมาก่อนเคยเป็นทั้งนายอำเภอในพื้นที่นั้นมาก่อน ก็จะทราบดีว่าพระภิกษุรวมถึงคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ในพื้นที่นั้นก็อยู่ค่อนข้างลำบาก แต่โดยข้อเท็จจริงดั่งเดิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร พึ่งจะมีปัญหาช่วงยุคๆหลังๆ 10-20 ปีหลังมา โดยข้อเท็จจริงในศาสนาไม่มีปัญหาอะไรเลย การที่พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกคนมาแสดงพลัง เพื่อต้องการประกาศเป็นสัจจะให้คนทั้งแผ่นดินได้ทราบว่า ศาสนาไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการอยู่ร่วมกัน และที่สำคัญชาวพุทธซึ่งมีจำนวนเป็นส่วนใหญ่ของแผ่นดิน ไม่เคยไปรังแกศาสนิกอื่นเลย ..ก็ต้องรู้สึกชื่นชมที่มีพี่น้องประชาชนทุกท่านมาให้กำลังใจรวมถึงการทำบุญตักบาตร.. ดังนั้นในวันนี้พี่น้องชาวชลบุรีที่มาร่วมกันทำบุญตักบาตร แสดงพลังส่งกำลังให้กับพระภิกษุที่อยู่ใน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ 266 วัด ว่าเราจะเป็นกำลังใจให้ท่านตลอดไป”

และให้ความสำคัญการจัดงานนี้ต่อไปว่า “การจัดตักบาตรเป็นฟื้นฟูศีลธรรมโลก....ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง เพราะต้องยอมรับว่าในโลกการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่เราจะหากเหินจากประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการทำบุญตักบาตรถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะพระสงฆ์ ท่านไม่มีหน้าที่จะทำมาหากินเหมือนอย่างฆราวาส ท่านมีหน้าที่ศึกษาธรรม รักษาศีลในการทำสมาธิและการเจริญปัญญา สิ่งเหล่านี้การที่บุคคลใดก็ตามที่ได้ทำบุญตักบาตร ชื่อว่าเป็นการสนับสนุนท่าน ก็จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ทำบุญตักบาตร ดังนั้นต้องกระตุ้นให้คนไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดชลบุรีได้รู้จักประเพณีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าด้วย อันนี้ก็เป็นประโยชน์”

จากงานบุญครั้งนี้ เป็นการสร้างมหาทานกุศลที่ทุกคนได้ร่วมกันสั่งสมไว้ดีแล้ว ในพระพุทธศาสนาย่อมส่งผลให้พรั่งพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011636972427368 Mins