ตักบาตรพระ 1,500 สมุทรสาคร

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2551

       พุทธบริษัท 4 ได้ให้ความตื่นตัวในการจัดตักบาตรพระ และประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามยิ่ง ในจังหวัดที่มีคำขวัญที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ นั้นคือจังหวัดสมุทรสาคร” จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,500 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2551 บริเวณถนนนรสิงห์ สี่แยกน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

ครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

การจัดงานตักบาตรพระครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และถือเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ทำบุญใหญ่กับพระภิกษุสงฆ์ ถึง 1,500 รูป จากจำนวนวัด 105 วัด ที่มีเหล่าพุทธบุตรพร้อมใจกันมาเป็นเนื้อนาบุญ มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นได้ยาก ในขณะเดียวกันที่พุทธบุตรได้มารวมกันอย่างพร้อมเพียงกันในวันนี้ เพราะท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา และพุทธบุตรใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่ท่านต้องอยู่ด้วยความยากลำบาก ที่จะคงรักษาพระพุทธศาสนา ยอมเสียสละทุกอย่าง เพื่อรักษาประโยชน์อันสูงสุด แม้ว่าชีวิตของพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น จะต้องเสี่ยงด้วยชีวิตก็ตาม แต่ท่านไม่ประสงค์สิ่งใด นอกจากจะรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่มั่นคงคู่กับประเทศไทยของเราต่อไป

การตักบาตร เป็นการกระทำในส่วนหนึ่ง ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ในเรื่องของสังคหวัตถุธรรม คือธรรมที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และการที่พุทธบริษัท 4 มารวมกันในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวพุทธทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายในพุทธจักร หรือฝ่ายอาณาจักรจะไม่ทอดทิ้งกัน

ครั้งนี้มีการมอบรูปภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับพุทธศาสนิกชนที่สวมชุดขาวมาร่วมงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธทั่วโลก และแสดงความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับด้านหลังของภาพดังกล่าว มีคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คำอธิษฐานจิตก่อนตักบาตร คำกล่าวก่อนตักบาตรด้วย เพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญได้ตลอดต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังมีเยาวชนวัยใส คนรุ่นใหม่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และให้ความสนใจในการทำทานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เยาวชนเหล่านี้เป็นแบบอย่างในการสร้างความดีให้กับเยาวชนอีกหลายล้านคนในการสร้างความดีต่อไป

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของชมรมสร้างสรรค์สมุทรสาคร ชมรมคหบดีสัมพันธ์ สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรสมุทรสาคร ภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ท่านประธานฝ่ายสงฆ์ พระพรหมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “สาธุชนทั้งหลายในวันนี้ที่ จ.สมุทรสาครได้อาราธนาพระสงฆ์มาจำนวน 1,500 รูป มาตักบาตรอาหารแห้งเพื่อที่จะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ และการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาแสดงตนหรือปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้อง ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องยึดเอาหลักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติตนหรือปฏิญาณตนของเราได้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ถูกต้องและสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ในบริษัท 4 ต้องรวมกัน ถ้าเราไม่รวมกันเราแยกออกจากกันแล้วก็ไม่สามารถดูแลพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่ในโลกนี้ได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจะมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพุทธบริษัททั้ง 4 และจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันทุก ๆ จังหวัด เพื่อร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและส่งไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ใน4 จ.ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า เราชาวพุทธเราย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะต้องรวมกันอยู่เช่นเดียวกันและขอให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่าชาวพุทธที่อยู่ในจังหวัดก็ให้กำลังใจและยินดีจะช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดไป ขออนุโมทนาไว้นะที่นี้”

การจัดงานที่ทำให้เกิดภาพของพุทธบุตร 1,500 รูป และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ที่มารวมพลังกันเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง เป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญ และเป็นต้นแบบแห่งการกระทำความดีเป็นอย่างยิ่ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026862661043803 Mins