ชาวสกลนคร จัดตักบาตร 1,500

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2551

      กระแสของการทำความดี ที่ตอนนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้ง 76 จังหวัด นั่นคือโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

กิจกรรมงานบุญพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,500 กว่ารูปในครั้งนี้จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551 ณ ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายพิทยา สุนทรวิภาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนและนักศึกษาได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

การได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะและพิธีตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรม นับว่าเป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ นอกจากจะได้ถวายมหาสังฆทานกับคณะสงฆ์ ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธแล้ว ยังได้นำปัจจัยไทยธรรมส่วนหนึ่งสมทบถวายพระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท่านยืนหยัดมโนปณิธานในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายใดๆ และนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดสกลนครที่ได้ทำบุญใหญ่ เพราะตั้งแต่สร้างเมืองมายังไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อน และในวันนั้นเป็นวันที่ชาวสกลนครได้พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการสืบสานอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งได้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดที่ว่า เป็นถิ่นมั่นในพุทธธรรม

สำหรับจังหวัดสกลนครนับได้ว่าเป็นเมืองพุทธ ที่เข้มแข็งอีกเมืองหนึ่ง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น แอ่งธรรมะแห่งอีสาน ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต นอกจากนี้ยังมีพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธอีกที่หนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์ พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ที่ชาวพุทธศาสนิกชนเคารพสักการบูชาอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น

ภูริทัตโต เป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยอีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

สำหรับบรรยากาศในงานได้มีพระสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร มารับบาตรมากถึง 1,500 กว่ารูป ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ที่มารอตักบาตรด้วยใจจดใจจ่อตั้งแต่เช้าตรู่ และที่สำคัญได้มีนิสิต นักศึกษา และเด็กดี V-Star นับพันมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทินักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และเด็กดี V-Star จากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ทุกคนที่มาในวันนั้นต่างดีใจและเต็มใจที่ได้เป็นผู้ให้ โดยเฉพาะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอย่างพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลก

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ชมรมรวมใจไทสกล เทศบาลเมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ในพิธี พระราชประสิทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร กล่าวถึงความสำคัญและความสำเร็จของงานครั้งนี้ด้วยว่า “หลวงพ่อมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะรวมน้ำใจไทสกลจัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,500 รูปในครั้งนี้ ในการทำบุญตักบาตรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะสงฆ์ตลอดถึงข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดสกลนครเป็นอย่างดียิ่ง อาตมาภาพขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วย และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านพี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ เพราะว่าการบำเพ็ญกุศลเพื่อที่จะนำจตุปัจจัยไทยธรรมไปช่วยเหลือ 4 จังหวัดภาคใต้นั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้นคณะสงฆ์ไทยก็ดี พี่น้องประชาชนชาวไทยในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทด้วยกัน ในยามที่พี่น้องได้รับความทุกข์ความลำบาก เราชาวไทยทุกคนควรที่จะหาโอกาสไปช่วย เพราะการช่วยในยามที่ท่านเดือดร้อนอย่างนี้เป็นการช่วยเหลือที่มีความสำคัญ พระพุทธศาสนาของเราจะได้มั่นคง ชาติบ้านเมืองของเราก็จะได้เจริญยิ่งๆขึ้น ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนญาติพี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทย ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจพี่น้องไทยด้วยกันในยามที่พี่น้อง 4 จ.ภาคใต้ ซึ่งได้รับความลำบากในขณะนี้ รวมทั้งพระสงฆ์ด้วย พระสงฆ์ท่านก็อยู่ด้วยความลำบากใจ เพราะฉะนั้นเราชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทยนี้ควรที่จะหาโอกาสไปช่วย”

ครั้งนี้จากความสำเร็จของงานตักบาตรพระ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนผืนแผ่นดินไทยนี้ นับเป็นภาพที่ควรค่าแก่การจดจำไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตอย่างยิ่ง และนับเป็นประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนา ที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท 4

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019042491912842 Mins