พิธีตักบาตร งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตร งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ มงคลเศรษฐีอาเขต เมืองแก้วมณี
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี