พิธีตักบาตรงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0060230175654093 Mins