พิธีตักบาตร งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์ วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มงคลเศรษฐีอาเขต เมืองแก้วมณี ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2563

พิธีตักบาตร งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์
วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มงคลเศรษฐีอาเขต เมืองแก้วมณี
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0096957524617513 Mins