เพชรบูรณ์ จัดตักบาตร

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2551

      บริเวณถนนเพชรเจริญ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชน กว่า 20,000 คน จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ กว่า 1,500 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชพัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายต่อพงษ์ อำพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับการจัดตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่จะร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธให้เกิดขึ้น ภาพประวัติศาสตร์และความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือของสมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ เครือข่ายชาวพุทธ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ มูลนิธิธรรมกาย และที่ขาดไม่ได้คือพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.18019931316376 Mins