ตักบาตรพระ สะพานพุทธ ฯ

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2551

     พิธีตักบาตรในช่วงเช้าบริเวณลานพระบรมรูปรัชการที่ 1 เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อจะนำอาหารแห้งไปช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำหรับบรรยากาศในงานมีพระสงฆ์จากวัดในเขตกรุงเทพมหานคร มารับบาตรมากถึง 1,000 รูป ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันราคาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้จะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้การทำบุญครั้งนี้ลดความคึกคักลงแต่อย่างใด ตรงกันข้ามประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานต่างเต็มใจและยินดีที่ได้เป็นผู้ให้ โดยเฉพาะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอย่างพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลก

กิจกรรมการตักบาตรในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเป็นการสืบสานอริยะประเพณีของชาวพุทธ ที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร ชมรมคนรักษ์พระนคร วัดราชบูรณะราชวรวิหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพาะช่าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ประชาชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

จากภาพของงานที่ปรากฏในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนที่ได้พบเห็นมีความตื่นตาตื่นใจ เกิดความรักความสามัคคี หวงแหนในพระพุทธศาสนา เข้าในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ ขอเพียงเราทุกคนยึดธรรมะเป็นที่พึ่ง ปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันให้ได้เป็นปกติสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041232983271281 Mins